Hướng dẫn cài đặt phần mềm Autocad Inventor 2012

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm Autocad Inventor 2012:

Autodesk Inventor là phần mềm thiết kế cơ khí 3D, nó bao gồm các công cụ thiết kế vật thể 3D, quản lí thông tin, cộng tác, các hỗ tợ kĩ thuật.

Download phần mềm Autocad Inventor 2012:

http://www.mediafire.com/?1zgvls878y87a

Leave a Reply