Abex HTML to Image Converter 3.2

GIỚI THIỆU

Abex HTML to Image Converter có thể chuyển đổi các tài liệu HTML, HTM sang các định dạng ảnh khác nhau như JPG, JPEG, BMP, TIFF, TIF, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX với bố trí ban đầu, văn bản, hình ảnh và bảng biểu,…
Với Abex HTML to Image Converter, bạn có thể:
– Chuyển đổi tập tin HTML, HTM sang JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, GIF, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX vv.
– Tương thích với tất cả các hệ điều hành Windows.
– Bảo tồn văn bản gốc, hình ảnh, bảng biểu, bố trí, … sau khi chuyển đổi.