Abex Image Converter Pro 3.2

GIỚI THIỆU

Abex Image Converter Pro là công cụ chuyển đổi hình ảnh một cách dễ dàng và dễ sử dụng. Với nó, bạn có thể chuyển đổi hàng loạt các tập tin hình ảnh giữa các định dạng tập tin khác nhau, chẳng hạn như JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, TIF, PSD, WMF, EMF, JP2, J2K, PCX vv. Abex Image Converter Pro nhanh chóng và đáng tin cậy, và những gì là quan trọng nhất khá dễ dàng sử dụng. Bạn có thể làm việc với các tập tin cá nhân và toàn bộ thư mục để thay đổi kích thước, chuyển đổi một cách dễ dàng đáng ngạc nhiên.
Với Abex Image Converter Pro, bạn có thể:
– Chuyển đổi hình ảnh giữa JPG, JPEG, BMP, PNG, PSD, TIFF, GIF, EMF, WMF, JP2, J2K, PCX vv
– Chuyển đổi hàng loạt các tập tin cùng một lúc
– Hoàn toàn tương thích với Windows 7.
Abex Image Converter Pro