Abex TXT to PDF Converter 3.2

GIỚI THIỆU

Abex TXT to PDF Converter được thiết kế để giúp người dùng chuyển đổi Plain Text sang định dạng PDF một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Abex TXT to PDF Converter hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, bạn có thể chuyển đổi nhiều file TXT sang các tập tin PDF cùng một lúc. Abex TXT to PDF Converter là một chương trình độc lập, nó không phụ thuộc vào Acrobat hoặc ứng dụng Acrobat Reader.
Với Abex TXT to PDF Converter, bạn có thể:
– Chuyển đổi TXT để có thể chỉnh sửa và tìm kiếm tài liệu PDF.
– Chuyển đổi hàng loạt và nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian.
– Phần mềm độc lập, Adobe Acrobat và Reader không cần thiết.
Abex TXT to PDF Converter