Các kiểu tính toán nhiệt trong phần mềm ansys

ansys
Các kiểu tính toán nhiệt (Types of Thermal Analysis).
Tính toán nhiệt ở trạng thái ổn định (steady-state thermal analysis), xác định sự phân bố nhiệt độ và các đại lượng nhiệt khác dưới điều kiện tải trọng ổn định (steady-state loading condition).
Tính toán nhiệt ở trạng thái chuyển tiếp (transient thermal analysis)’, xác định sự phân bố nhiệt độ và các đại lượng nhiệt khác trong điều kiện biến thiên theo thời gian (vary over a period of time).
Tính toán trường cặp đôi (Coupled-Field Analysis) ví dụ như: nhiệt-cấu trúc (thermal- structural) và từ – nhiệt (magnetic-thermal)… Tính toán cặp đôi thì dùng các phần tử cặp đôi.

Leave a Reply