Các thao tác sử dụng chuột cơ bản trong ansys

Nút chuột trái (LMB)

Chọn hình

–  Ctrl + LMB thêm/xóa các đối tượng

–  Nhấn giữ LMB và lăn chuột =Tiếp tục chọn

Nút chuột giữa (MMB)

–  Quay

–  Shift + MMB : phóng to, thu nhỏ

–  Ctrl + MMB : Pan

Nút chuột phải (RMB)

–  Box Zoom

–  mở menu ngữ cảnh

thao tac chuot

Leave a Reply