Category: CAD/CAM

Đào tạo catia

Chương trình đào tạo catia của chúng tôi có hai dạng chính là phần dành cho người mới học và dành cho người đi làm. Nếu bạn đang cần học các kiến thức phần mềm …

Chương trình đào tạo RevitMep

Đang thực hiện hoặc sắp tới bạn cần nhận các dự án liên quan đến M&E thì không thể không trang bị cho mình kiến thức của revit mep, tại sao revit mep lại quan …

Chương trình đào tạo Autocad

Đây là khóa học dành cho mọi đối tượng, nhằm giúp bạn có thể sử dụng nhanh autocad trong công việc, và được hướng dẫn logic để cho bất cứ thành phần học viên nào …
Đào tạo cấp tốc solidworks

Đào tạo cấp tốc solidworks

Với deadline cho công việc đang đến gần, thì thật là áp lực khi phải tự nghiên cứu solidworks để giải quyết công việc, và cũng khó theo các khóa học cứng của các trung …