Category: CAD/CAM

Khóa học gia công với Catia

Khóa học này dành cho những bạn chuyên thiết kế muốn học thêm các kiến thức về gia công, hoặc những anh chị chuyển sang bộ phận sẳn xuất, muốn xuất nhanh chương trình gia …

Đào tạo gia công Unigraphics NX8

Với phần mềm gia công, bạn cần phải có một số kiến thức gia công thực tế thì việc tự học mới hiệu quả, bên cạnh đó cần nhiều thời gian để tự học, việc …