Cắt ghép hình trong jdpaint

Crop Model(9)(cắt mode)
Chọn
cắt mô hình jdpaint

crop model jdpaint

Chuyển sang chế độ 2D ta sẽ thấy có 2 lưới

Leave a Reply