Category: Unigraphics NX

Tài liệu NX11 trọn bộ miễn phí

Tổng quan về phần mềm Unigraphics NX Phần mềm NX là một trong các phần mềm nổi tiếng nhất hiện nay trong lĩnh vực thiết kế CAD, mô phỏng CAE và tạo chương trình gia công CAM cho máy CNC – …

Đào tạo gia công Unigraphics NX8

Với phần mềm gia công, bạn cần phải có một số kiến thức gia công thực tế thì việc tự học mới hiệu quả, bên cạnh đó cần nhiều thời gian để tự học, việc …