Category: Visi

Chương trình đào tạo gia công visi

Gia công visi thường áp dụng vào phần gia công khuôn, phần gia công khuôn sẽ giúp người học chủ động xuất chương trình gia công cho hầu hết các chi tiết cơ khí, với …

Đào tạo thiết kế điện cực visi

Điện cực thường dùng để tạo các khuôn theo đúng hình dáng của điện cực được thiết kế thông qua quá trình bắn phá để bóc tách vật liệu, độ chính xác phụ thuộc rất …