Category: CAE

Khóa học phân tích nhiệt với Ansys

Chúng tôi phân loại từng khóa học riêng biệt để bạn có thể học nhanh, giỏi trong một chuyên môn nhất định chứ không thể học chung về phần mềm ansys hoặc các ứng dụng …

Đào tạo phần mềm abaqus

Chương trình đào tạo này dành cho các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ đang nghiên cứu các đề tài và cần phần mềm này để mô phỏng, tính toán một cách chính xác cho …

File cài đặt trọn bộ phần mềm Altair HyperWorks 12.1Gb

– Altair HyperWorks 11.0.130 – HWDesktop HyperWorks HW11.0.130-HWDesktop contains new features, enhancements, and bug fixes to the desktop applications including HyperMesh, HyperView, MotionView, HyperGraph, HyperMath, HyperStudy, BatchMesher, Engineering Solutions, Manufacturing Solutions, and HyperWorks Enterprise Collaboration …