Category: Topsolid

Đào tạo gia công topsolid

Phần này sẽ có hai modul được học là topsolidcam và topsolidwoodcam, bạn có thể học cả hai hoặc học một phần. Cả hai phần gia công này đều có nét tương đồng, khi học …