Category: Cimatron

Lập trình gia công Pencil trong Cimatron E10

Sử dụng chiến lược gia công Pencil trong phần Remachine. Sau đó, chọn vào dao gia công là Ball 03-H. Tiếp theo trong phần Geometry, chúng ta nhấp chọn vào phần Boundaries (Optional). Sau đó, …