Category: HD Ansys

Tham số Driven/Dependent trong ansys

Driven Parameters: là các thông số lấy dữ liệu dựa vào giá trị chính của tham số thiết kế Ví dụ: tạo phần hình chữ nhật dưới đây, với chiều cao S1 và chiều rộng …

Tạo thông số trong DesignModeler

Thao tác và ví dụ ‡ Bất kỳ ô nhập nào có biểu tượng “□” cũng được thông số hóa Chuyển “□” thành “D” để thông số hóa nguồn nhập cụ thể ‡ Mẫu tên …

Làm việc với các file ansys

Bạn nên xác định tập tin trên đĩa ở từng giai đoạn xử lý bằng cách vào View > Files Bảng kết quả sẽ tham khảo chéo tên thư mục và tập tin với ô …

Các ô trạng thái trong ansys workbench

Khi hoàn tất từng giai đoạn tạo phôi, trạng thái của ô thay đổi Trạng thái sau khi hoàn thành tạo hình học A2 và chưa qua bước chia lưới A3 Trạng thái mô hình …

Tổng quan về giao diện ansys workbench

Các tùy chọn trong Toolbox sẽ hiện tất cả các hệ thống mà bạn được cấp phép. “Analysis Systems” tạo khuôn chứa tất cả các hệ thống riêng (ứng dụng) để phân tích (ví dụ Geometry + Mesh + …

Giới thiệu ansys workbench

ANSYS Workbench là 1 công cụ quản lý xử lý. Nó có thể được coi là giao diện cấp cao liên kết tất cả các công cụ phần mềm. Workbench xử lý việc chuyển dữ …

Khởi động DesignModeler

ANSYS DesignModeler được khởi động với Workbench Nhấp đúp chuột vào Geometry trong System hoặc nhấp đúp chuột và chọn Edit Từ Analysis Systems Ví dụ: Fluid Flow (Fluent), Fluid Flow (CFX) Từ Component Systems …

DesignModeler là gì?

Tổng quan •  DesignModeler là 1 mô hình khối dựa vào tính năng được thiết kế để bắt đầu vẽ phác thảo 2D, tạo mô hình chi tiết 3D hoặc nhập mô hình CAD nhanh chóng, …