Category: Mô phỏng

File cài đặt Msc Marc v2013 Classi

Msc Marc v2013 Classic (x86/x64) | 1.83 GB Marc là một mục đích chung, phi tuyến hữu hạn giải pháp phân tích yếu tố mạnh mẽ để mô phỏng chính xác phản ứng của sản …

File cài đặt full cho cimatron E11

Cimatron E11 Build 11,0003,1199,675 (P3) (x86/x64) | 6.19 GB CimatronE là một giải pháp tích hợp CAD / CAM cho toolmakers và nhà sản xuất của các bộ phận rời , cung cấp đầy đủ …