CD 3dsMDO Plants cho 3Ds Max (Plugin thiết kế hệ sinh thái)

3dsmaxcod

MDO là một tập hợp bao gồm các plugin cho phép Autodesk 3ds Max thiết kế các mô hình tạo ra hệ sinh thái, thiết kế và phân phối các mô hình có dạng cây cỏ, thực vật.

Các plugin bao gồm:

-Thư viện(Library): sắp xếp các mô hình một cách dễ dàng
-Khu vực, vùng (Areas): tạo ra các vùng với các tùy chọn như khối và các trường hợp khác.
-WacoSystems, tạo các hệ sinh thái thực vật khác nhau, bạn có thể quản lý, kiểm soát chi tiết các loại cây và các đối tượng khác trong khu vực đã tạo với số lượng lớn
-WacoScatter, công cụ nâng cao trong việc tạo hệ sinh thái.
-WacoPlants, công cụ nâng cao nhưng vẫn dễ dàng sử dụng các tính năng cho tất cả các loại cmô hình organical như cỏ, hoa, cây và cây.

Một số hình ảnh minh họa sản phẩm khi sử dụng các Plugin MDO

thumb p2p37 1353690218_mdo_teaser