CD- Hướng dẫn Reference Images trong 3ds Max (Chức năng thiết kế bằng hình ảnh tham chiếu)

11408

Trong CD hướng dẫn này 3ds Max, chúng ta sẽ được học về các kỹ thuật cơ bản và quy trình sử dụng khi tạo mô hình dựa trên hình ảnh tham chiếu trong 3ds Max.

CD sẽ bắt đầu bằng hướng dẫn sử dụng chương trình như Photoshop tạo các hình ảnh tham chiếu, từ đó chèn các hình ảnh tham chiếu vào viewport của 3ds Max thảo luận về một số vấn đề có thể có thể gặp phải khi sử dụng các khung nhìn. Phần hướng dẫn sẽ kết thúc bằng cách hiển thị khung nhìn nền của một chuỗi ảnh hoặc một tập tin video.

Hình ảnh minh họa

0256050

img001

Price:  30k  1 CD