CD Shattering Glass với Rayfire trong 3dsMax(Tạo hiệu ứng kính vỡ)

CD hướng dẫn này cho chúng ta thấy làm thế nào để sử dụng RayFire tạo hiệu ứng đập vỡ kính sao cho kết quả giống thực nhất! Trong thực tế, vấn đề không có gì là phức tạp.

Nội dung: –

1. Hiệu ứng đập vỡ kính với RayFire trong 3dsmax – Intro
2. Glass với RayFire trong 3dsmax – Phần 1
3. Glass  với RayFire trong 3dsmax – Phần 2

 

Một số hình ảnh minh họa

head_tutorials_ae_glass_sphere_shatter 1334759142_e273b951b64339079045992d5e87fc96

3d_cg_thumb_rayfire_3dsmax_max_shatter_glass_explosion_rendering_glow_ball_dynamics

 

Price:  50k  1 CD