Chia sẻ dữ liệu giữa các bộ giải khác nhau trong ansys

Workbench được sử dụng để chuyển dữ liệu giữa các bộ giải. Trong ví dụ FSI 1 chiều này, chúng ta chuyển lượng tải từ mô phỏng Fluent CFD tới hệ thống Mechanical để thực hiện phân tích.
Bộ kết nối hình vuông này Cho thấy hình được tạo trong ô A2 (CFD) được kết nối với ô B3 (FEA).
Bộ kết nối hình tròn cho thấy Kết quả CFD được chuyển như điều kiện nhập Setup được sử dụng để phân tích FEA.

23-08-2014 10-24-16 SA

Leave a Reply