Category: Chuyên ngành

Chọn đối tượng trong Rapidform

Select > All Select > All lệnh chọn tất cả các đơn vị. Các đối tượng có thể được quyết định sử dụng bộ lọc lựa chọn. Ví dụ, nếu bộ lọc lựa chọn là poly-đỉnh, …

Tùy chỉnh lệnh mode Rapidform

  Select > Mode   1. Chọn  Select > Mode tren thanh menu. T các trình đơn phụ sau xuất hiện. chú ý: Tất cả các lệnh trong chọn chế độ được kích hoạt cho việc lựa chọn …

Tùy chỉnh Hardware tab của Rapidform

Under Processor Feature Setup Bạn có thể bật SSE2 (Streaming SIMD Extensions), SSE3 SSSE3 hoặc được cung cấp bởi CPU của bạn cho quá trình cao hơn. Các thiết lập tối ưu hóa được tự …

Các tùy chỉnh thuộc tính trên Rapidform

File > Preferences  File > Preferences… lệnh cho phép bạn quản lý các tùy chọn toàn cầu có ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng trong cửa sổ xem. Các tùy chọn được lưu vào …

Đào tạo artcam chuyên nghiệp nhất.

Mỗi phần mềm đều có một số ưu nhược điểm nhất định, không phải tự dưng mà phần mềm có thể tồn tại và phổ biến đến người dùng một cách thuận lợi nếu người …

Đào tạo thiết kế mẫu giày dép

Người học sẽ được học cả phần thủ công để hiểu rõ cấu tạo của từng loại form giày dép tới việc áp dụng phần mềm để nhanh chóng tạo ra các loại form dày …