Có nên học phần mềm Zbrush

VF_zbrush

Việc nên hay không này tùy thuộc rất nhiều vào đối tác và phần mềm mà công ty sử dụng. Khi sử dụng cùng một phần mềm thì việc chỉnh sửa hoặc trao đổi các ý tưởng với nhau một cách đơn giản, dễ dàng hơn.

Còn nên hay không?

Tất nhiên là nên, phần mềm Zbrush được rất nhiều các công ty chuyên nữ trang, tượng, thủ công,mỹ nghệ sử dụng, đây là phần mềm có thể thiết kế nhanh các tác phẩm nghệ thuật và tiết kiệm chi phí nhất.

Sau khi thiết kế bạn có thể tạo khuôn thạch cao, khuôn composite để đúc tượng hoặc các chi tiết nữ trang.

Để tham khảo chi tiết phần mềm này, bạn có thể tìm thêm thông tin trên mạng.

One Response

  1. Phan Xuan Hoa January 21, 2016

Leave a Reply