DVD hướng dẫn mô hình hóa trực quan kiến trúc cho 3dsmax

cmiFVX - Autodesk 3DSMax Architectural Visualization Modeling

Autodesk 3DSMax Architectural Visualization Modeling
Ngôn ngữ: English
Thời lượng: 6 giờ 50 phút
Dung lượng: 1.7Gb
Trung tâm thiết kế cmiVFX đã tung ra volume hướng dẫn đầu tiên cho mảng thiết kế kiến trúc dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư hay những nhà thiết kế lập trình game muốn thiết kế mô hình kiến trúc theo đúng tỷ lệ kích thước, và trực quan nhất.
Người dạy sẽ chỉ cho bạn các bước hoàn chỉnh để hoàn thành một dự án kiến trúc như thế này từ chia tỉ lệ trên bản vẽ, vẽ phác đến bắt đầu xây dựng mô hình.
Tất nhiên sẽ hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ nâng cao nhằm tạo ra các kết cấu nhanh và đúng trước khi cho ra mô hình, những bước phù hợp để có thể thành công khi gặp những dự án trực quan hóa mô hình kiến trúc.

50k/DVD

Leave a Reply