File cài đặt phần mềm Adobe Fireworks CS6 full crack

Phần mềm Adobe Fireworks CS6 hỗ trợ người dùng tạo những thiết kế tuyệt đẹp cho website và ứng dụng mobile trong một snap mà không cần code.

Di chuyển vector và ảnh bitmap, maket, đồ họa 3D và nội dung tương tác tới các loại tablet và smartphone phổ biến.

Tính năng:

  • Nâng cấp hỗ trợ CSS
  • Hỗ trợ theme jQuery Mobile
  • Truy cập nhanh tới hệ thống màu
  • Tạo hình sprit CSS
  • Nâng cấp hoạt động
  • Truy cập API
  • Cập nhật biểu tượng và template.

 

Leave a Reply