File cài đặt phần mềm dành cho kim loại tấm Datam Copra RF v.2005

Datam Copra RF v.2005 là biên bản mới nhất được phát hành vào cuối năm 2007. Đây là phẩn mềm của Đức chuyên cho ngành kim loại tấm gồm kéo nén định hình,.. và có thể đảm nhận việc mô phỏng tất cả các vấn đề liên quan. Nếu bạn đang nghiên cứu về mảng này thì không thể bỏ qua phần mềm đầy sức mạnh và tiềm năng.
 

Datam Copra RF v.2005 SR1

Datam Copra RF v.2005 SR1


 

Price:  100k.   1 CD