File cài đặt phần mềm mô phỏng trường điện từ ANSYS Maxwell 16.2

 
ansysmal

ANSYS Maxwell 16.2  836 MB

ANSYS Maxwell 16 là phần mềm chuyên mô phỏng trường  điện từ , cơ điện từ cho các hệ thống động cơ, động cơ điện, hệ thống cảm biến, hệ thỗng truyền dẫn, các cơ cấu tác động, động cơ servo,.. được dùng cho các kỹ sư cơ điện, cũng như các chuyên gia phân tích.
Chúng vừa phân tích được các hệ thống 2D và cả 3D phức tạp.
Nội dung đĩa:
asmaxel
 

 

 

Leave a Reply