File cài đặt phần mềm thiết kế bản mạch điện tử Altium Designer 2013

Altium Designer 2013 v13.1.2
Altium Designer 2013 v13.1.2| 2.9 Gb

Đây là phần mềm thiết kế bảng mạch điện tử nổi tiếng thế giới, chức năng thiết kế của nó không thua kém gì Orcad, Mọi người dễ dàng ứng dụng chúng vào công việc thiết kế các bản mạch thực tế.

40K/DVD

Leave a Reply