File cài đặt plugin Autodesk Simulation Moldflow Design Link 2014

 
Autodesk Simulation Moldflow Design Link (2014) X-FORCE | 900 MB
Autodesk Simulation Moldflow Design Link 2014 là một chương trình add-on của phần mềm  Autodesk Simulation Moldflow Insight và Autodesk Simulation Moldflow Adviser là chương trình rất mạnh trong chuyển đổi các dữ liệu giữa các sản phẩm trong quá trình mô phỏng dòng chảy và các hệ thống Cad phức tạp khác.
 
Autodesk Simulation Moldflow Design Link cho phép nhập các mô hình từ các file Inventor, SAT, Alias, IGES, and STEP.
Chưa kể chúng còn định dạng được các file từ các phần mềm khác Parasolid, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA V5, NX, VÀ Rhinocho bản fulL license của  Autodesk Simulation Moldflow Design Link.

50k/DVD

 

Leave a Reply