File cài đặt Siemens Simatic PCS 7 version 7.1 SP4 (x86) 2012

Siemens Simatic PCS 7 version 7.1 SP4 (x86) 2012 | 7.0 Gb

Siemens Simatic PCS 7 version 7.1 SP4 (x86) 2012 | 7.0 Gb


Hệ thống này cho phép bạn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu thị trường thay đổi liên tục. Khái niệm an toàn tích hợp đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống của bạn và bảo vệ con người, máy móc và môi trường. Cung cấp hệ thống sẵn sàng cao, an ninh đầu tư và công nghệ tương lai an toàn, cùng với tổng chi phí giảm ownership.Service Pack 4 (SP4) cho PCS SIMATIC 7 V7.1 cung cấp các biện pháp cải thiện chất lượng và cho phép các thành phần phần cứng bổ sung được sử dụng cho SIMATIC PCS 7 V7.1 hệ thống điều khiển quá trình.

80K/2DVD

Leave a Reply