File cài đặt và hướng dẫn phần mềm kết cấu SAP

sap2000v12

SAP Visual Enterprise Author 7.0.2 32bit & 64bit | 391.3/453.0 MB

-Trong bài toán Cơ học kết cấu, việc giải quyết bài toán đều dựa trên lý 
thuyết của cơ học môi trường liên tục. Các nguyên lí chính đều dựa 
vào
+ Sự cân bằng tĩnh học giữa nội lực và ngoại lực của kết cấu hay từng bộ phận của kết cấu.
+ Sự liên tục về về biến dạng và chuyển vị trong toàn bộ kết cấu.
+ Quan hệ ứng suất và biến dạng của vật liệu kết cấu.
 
Việc phối hợp các nguyên tắc trên sẽ cho những hệ phương trình vi phân phức tạp rất khó tìm lời giải. Chính vì thế ngưới ta đưa ra mô hình số.Khi xây dựng mô hình số, thường thì đòi hỏi phải bổ sung một số giả thiết đơn giản hóa. Các giả thiết này sẽ quyết định đến độ chính xác của kết quả tính toán. Thường thì kết quả tính toán bằng phương pháp số đặc biệt là phương pháp Phần tử hữu hạn (PTHH) được chấp nhận với độ chính xác cho phép.
 
-Phương pháp PTHH là một trong những phương pháp tổng quát nhất để  xây dựng mô hình số của kết cấu. Phương pháp này chia không gian liên tục của kết cấu thành một tập hợp các phần tử (chia nhỏ ra) có tín h chất cơ học và hình học đơn giản hơn so với cả kết cấu. Các phần tử này liên kết với nhau bằng điểm nút, lúc này các điều kiện tương thích về chuyển vị hay biến dạng của kết cấu chỉ thỏa mãn tại nút. Thông thường, ẩn cơ bản của PP PTHH là các chuyển vị của nút.
 
Dựa vào điều kiện cân bằng của toàn kết cấu ta có được phương trình:
 
[F] = [K].[U]
Trong đó  [F]  :  Ma trận ngoại lực nút.
[K] : Ma trận độ cứng của kết cấu, được xây dựng từ ma trận độ cứng của các phần tử.
[U] : Ma trận chuyển vị nút.
 
Sau khi giải phương trình trên ta tìm  được chuyển vị của nút, từ đó tìm  được chuyển vị của một điểm bất kì trong kết cấu thông qua hàm dạng (hàm biểu  diễn chuyển vị của điểm bất kì với điểm nút).
 
– Ta thấy khi chia càng nhỏ kết cấu tức càng nhiều phần tử thì kết quả càng chính xác. Như vậy với sự phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, việc giải bài toán kết cấu với độ chính xác cao bằng phương pháp số là hoàn toàn thuận lợi và có tính ứng dụng cao .
 
Khái niệm về cách mô hình hóa bài toán trong Sap2000 (Version 9.03)
 
-Mô hình là gì? Mô hình là mô tả khái quát một đối tượng nhằm mục đích nghiên cứu sự làm việc của đối tượng đó. Cùng một đối tượng có thể có nhiều mô hình khác nhau.
 
-Mô hình hóa kết cấu là mô tả đối tượng thành một sơ đồ tính nhằm giải quyết bài toán kết cấu. Kết quả dung để thiết kế hay đánh giá sự làm việc của đối tượng.
 
-Trong Phan mem ket cau Sap2000, việc mô hình bài toán được thực hiện thông qua giao diện đồ họa nên người sử dụng có thể mô hình và sau đó gán các tải trọng

50k/DVD