Giáo trình hướng dẫn lập trình gia công phay trên Solidcam 2013

Càng ngày solidworks càng được ưu tiên sử dụng cho các nhiệm vụ thiết kế cơ khí, bên cạnh việc thiết kế đơn giản thì chi phí cho phần mềm này cũng thấp hơn. Cũng vì  lí do này mà rất nhiều người khi cần đến phần gia công sẽ nghĩ ngay đến modul gia công tích hợp của bên thứ 3 là Camworks và Solidcam.
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về phần mềm mới này, trung tâm Tinh Việt đã giới thiệu tài liệu đào tạo solidcam 2013 giúp cho những ai chưa biết gì về phần gia công, hoặc đã biết nhưng muốn rút ngắn thời gian tự học.
Giáo trình được trình bày logic và hoàn chỉnh và hướng đến các đối tượng tự học do đó đảm bảo sẽ đáp ứng tốt tất cả các yêu cầu của người học, và bạn sau khi học xong tài liệu này có thể tự nghiên cứu thêm các hướng dẫn nâng cao khác và tự học nâng cao để đáp ứng từng công việc thực tế của bản thân.

Untitled

Giá: 180.000 vnd

Mục lục:

I. CAM MANAGER.. 11.1 Tổng quan. 11.2 Hiển thị Toolpath cho các nguyên công. 3
II. CAM – PART.. 5
2.1 Khởi tạo một Cam-part phay mới5
2.2 Hộp thoại Milling part data. 6
2.3 Hệ trục tọa độ. 8
2.3 Phôi và chi tiết.22
2.4 Thiết lập Part .29
2.5 Quản lý Cam-parts. 30
III. TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI DAO VÀ THƯ VIỆN DAO.36
3.1 Các loại dao.36
3.2 Các hệ thống đài dao.39
IV. GEOMETRY.. 44
4.1 Biên dạng khoan. 44
4.2 Biên dạng Contour. 50
V. CÁC NGUYÊN CÔNG.. 67
5.1 Giao diện. 67
5.1.1 Tìm hiểu tổng quan. 67
5.1.2 Template. 69
5.1.3 Mục Parameters. 75
5.2 Các nguyên công. 97
5.2.1 Nguyên công Probe. 98
5.2.2 Nguyên công Face Milling. 101
5.2.3 Nguyên công Profiles.112
5.2.4 Nguyên công Pocket135
5.2.5 Nguyên công Drilling. 144
2.5.6 Nguyên côngThread Milling. 152
VI. MÔ PHỎNG GIA CÔNG.. 161
VII. GCODE.. 163
 

Nội dung trích lượt:

Leave a Reply