Gogo's Adventures with English 1DVD

gogo-s-adventures-with-english__68891
Bộ gồm 6 VCD “Gogo’s Adventure with English” là đĩa dạy tiếng Anh cho bé thông qua các chuyến phiêu lưu của chú rồng nhỏ nhiều phép thuật tên là Gogo với bạn bè của chú. Với sự kết hợp khéo léo giữa phim hoạt hình và giáo dục, hãng Disney đã tạo ra được bộ đĩa học tiếng Anh hay dành cho trẻ em từ 3 đến 9 tuổi. Ở bộ đĩa này, các em có thể vừa xem phim vừa học và như vậy, quá trình tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Với những đoạn phim hoạt hình nhiều màu sắc và âm thanh của trẻ thơ, GOGO mang đến cho các bạn nhỏ rất nhiều từ mới nhưng đơn giản, dễ nhớ, tạo phản xạ tốt cho trẻ, lôi cuốn trẻ đi từ những trò chơi này tới các cuộc phiêu lưu khác. Đây là chương trình khá hay dành cho trẻ từ 3 – 9 tuổi, chắc chắn trẻ sẽ thích ngay từ đoạn phim đầu tiên.
Chất lượng hình ảnh, âm thanh đẹp và rõ nét.
Nội dung chính của bộ VCD này gồm các chương mục sau:
VCD 1:
Chương 1 : Gogo’s Adventures with english – My name’s Gogo.
Chương 2 : Gogo’s Adventures with english – What’s his name?
Chương 3 : Gogo’s Adventures with english – She’s my mother.
Chương 4 : Gogo’s Adventures with english – What’s this?
Chương 5 : Gogo’s Adventures with english – Is that a tiger?
Chương 6 : Gogo’s Adventures with english – What colour is this?
Chương 7 : Gogo’s Adventures with english – What are they ?
VCD 2:
Chương 8 : Gogo’s Adventures with english – How old are you?
Chương 9 : Gogo’s Adventures with english – How many are there?
Chương 10 : Gogo’s Adventures with english – What”s the time, please?
Chương 11 : Gogo’s Adventures with english – What do you like?
Chương 12 : Gogo’s Adventures with english – Do you like sausages?
Chương 13 : Gogo’s Adventures with english – Revision
Chương 14 : Gogo’s Adventures with english – Have you got a ruler?
VCD 3: 
Chương 15 : Gogo’s Adventures with english – Let’s eat.
Chương 16 : Gogo’s Adventures with english – I can swim.
Chương 17 : Gogo’s Adventures with english – You’re big
Chương 18 : Gogo’s Adventures with english – We’re hungry?
Chương 19 : Gogo’s Adventures with english – She got’s a towel.
Chương 20 : Gogo’s Adventures with english – I want a jumper, please.
Chương 21 : Gogo’s Adventures with english – Where’s Gogo?
VCD 4:
Chương 22 : Gogo’s Adventures with english – What’s she doing?
Chương 23 : Gogo’s Adventures with english – What are we doing?
Chương 24 : Gogo’s Adventures with english – We’re building a tree house.
Chương 25 : Gogo’s Adventures with english – Where are you going?
Chương 26 : Gogo’s Adventures with english – Revision
Chương 27 : Gogo’s Adventures with english – May I have a blanket?
VCD 5:
Chương 28 : Gogo’s Adventures with english – Whose dress is it?
Chương 29 : Gogo’s Adventures with english – That’s a big dinosaur.
Chương 30 : Gogo’s Adventures with english – How much is that robot?
Chương 31 : Gogo’s Adventures with english – I want to go to the moon.
Chương 32 : Gogo’s Adventures with english – The yellow kite is hers.
Chương 33 : Gogo’s Adventures with english – When is your birthday
VCD 6:
Chương 34 : Gogo’s Adventures with english – Show me your tickets, please.
Chương 35 : Gogo’s Adventures with english – I want some cards, please.
Chương 36 : Gogo’s Adventures with english – May I make some soup, please?
 

50k/1DVD