Category: học cad cam

Đào tạo thiết kế mẫu giày dép

Người học sẽ được học cả phần thủ công để hiểu rõ cấu tạo của từng loại form giày dép tới việc áp dụng phần mềm để nhanh chóng tạo ra các loại form dày …