Hướng dẫn cách làm mịn vector khi thiết kế jdpaint

Drived Smootthing Phím tắt : Shift+J(làm mịn vector)
Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D
Ví dụ:
lam min vector 1

Chọn
min vector jdpaint

Hiện bảng
cach lam min vector
1.Chỉnh các thông số nếu cần.
2.Click chuột trái vào vector cần làm mịn
Kết quả:
thiet ke jdpaint
Thông số:
-Times: 1 là giá trị 1 lần Click chuột vào vector(10 = 10 lần Click chuột)
-Step: độ mịn (1laf mịn nhất)
-Height Mode:
+ and – : làm mịn bề mặt lòi,lõm thành bằng phẳng
+Only: chỉ làm bề mặt lõm,thành bằng phẳng
-Only: chỉ làm bề mặt lồi,thành bằng phẳng
-Color Mask
Ignore: không làm theo màu
Color : làm mịn theo màu đã chọn
Not Color: làm mịn tất cả trừ màu đã chọn
-Shift: độ chảy xệ của làm mịn
Ví dụ: Shift:4
thong so vector
-Posi:
L: làm mịn bên trái vector
0n:làm mịn giữa vector
R: làm mịn bên phải vector
-Brush Stroke:(các dạng làm mịn)
Same Size: làm mịn vector bằng nhau
Big Head Small Tail: làm mịn vector đầu to nhiều hơn đuôi nhỏ
Small Head Big Tail: làm mịn vector đuôi nhỏ hơn đầu to
Big Head: làm mịn vector hai đầu hơn ở giữa
Big Mid: làm mịn vector ở giữa hơn 2 đầu

Leave a Reply