Hướng dẫn cài đặt , crack full Matlab R2012a v7.14

Sau khi tạo được ổ đĩa ảo => Install Matlab R2012a V7.14 : Có 2 cách để bạn có thể lựa chọn để cài đặt Matlab R2012a :

Để tiết kiệm băng thông, bạn nhấn like (like bài viết) để hiện toàn bộ nội dung-Xin lỗi vì sự bất tiện này
 

 
 
[like-gate]

Chế độ chạy độc lập – Standalone : Bạn cài đặt để sử dụng phần mềm Matlab ở chế độ Offline
  • Bấm cài đặt bằng file Setup, trong bảng Setup, chọn “install manually without using the internet”
  • Sử dụng key sau để cài đặt trong mục Files Installation Key:

38699-60149-36808-21840-05491

 

  • Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, nếu phần mềm hỏi bạn cần có License Key thì bạn hướng đường dẫn lấy key tới file “license_standalone.dat”
Xong !!!! Có thể sử dụng phần mềm rồi .
Còn nếu bạn muốn sử dụng được Matlab ở chế độ online thì bạn cần sử dụng các bước bên dưới:
Chế độ online – Network : Bạn cài đặt để có thể sử dụng phần mềm Matlab ở chế độ Online
  • Bấm cài đặt bằng file Setup, trong bảng Setup, chọn “install manually with using the internet”
  • Sử dụng key sau để cài đặt trong mục Files Installation Key:

40736-02586-02713-46114-19557

 

  • Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, nếu phần mềm hỏi bạn cần có License Key để kích hoạt thì bạn hướng đường dẫn lấy key tới file “license_server.dat”
  • Xong

[/like-gate]

Leave a Reply