Hướng dẫn cài đặt INUS Rapidform XOR3

quá trình cài đặt Rapidform XOR3 không có gì đặt biệt. Các bạn cứ click Next để tất cả các tùy chọn ở mặc định và tiến hành cài đặt như bình thường. Bao gồm các bước sau :
Setup_RapidformXOR3_1

Setup_RapidformXOR3_2

Setup_RapidformXOR3_3

Leave a Reply