Hướng dẫn cài đặt Unigraphic/NX 8.5 trên WINDOWS 8 64 bit

[codientu.org]_1
ht
tp://codientu.org/attachments/3-jpg.7928/
Click Next và chọn Typical để cài đặt đầy đủ các Feature của NX :
http://codientu.org/attachments/4-jpg.7929/
Chọn vị trí cài đặt trên ổ cứng :
http://codientu.org/attachments/5-jpg.7930/
Ở bước này source cài sẽ tự động điền tên của PC vào nên các bạn cứ để như mặc định :
http://codientu.org/attachments/6-jpg.7931/
Chọn ngôn ngữ , các bạn cứ để English như mặc định và click Next :
http://codientu.org/attachments/6-jpg.7931/
Bước này source cài sẽ hiển thị lại một lần nữa những tùy chọn mà bạn đã chọn khi cài đặt ở các bước trước , nếu không có gì cần thay đổi thì các bạn cứ nhấn Install để bắt đầu cài đặt :

Leave a Reply