Hướng dẫn chuyển các hình chiếu 2D sang hình khối 3D trên Solidorks

Video hướng dẫn này sẽ giới thiệu đến các bạn cách để chuyển các hình chiếu 2D thành khối 3D bằng các lệnh, công cụ trên SolidWorks

2014-10-28 11-52-15 AM

Leave a Reply