Hướng dẫn lập trình gia công cắt dây với Delcam FeatureCAM

Giới thiệu tính năng cắt dây 2 trục và 4 trục, các quy trình liên quan khi lập trình cắt dây với phần mềm Feature Cam.
2014-10-24 09-51-06 AM

Leave a Reply