Hướng dẫn lập trình gia công khắc chữ trên phần mềm Unigraphics NX.

Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hành cách lập trình gia công khắc chữ trên phần mềm Unigraphics NX.

2014-10-25 12-01-21 PM

Video hướng dẫn các bạn trình tự cách lập trình gia công khắc chữ trên NX. Ở đây. Video được thực hiện bởi chính giảng viên của trung tâm Advance CAD nên rất trực quan và dễ hiểu. Mong rằng phần hướng dẫn sẽ có ích với các bạn.

Leave a Reply