Hướng dẫn lập trình gia công tiện trục C với Mastercam X7

Phần gia công tiện trục C vẫn còn là khá mới mẻ với nhiều người. Ở phần hướng dẫn này, các bạn sẽ được tiếp cận cách thực hiện lập trình gia công tiện trục C với Mastercam X7

2014-10-25 02-10-32 PM

Leave a Reply