Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm mastercam dạng 3D

14

 Manufacturing trong mastercam bao gồm :

– Thiết kế các kiểu dáng hình học 3D với những mặt cong bất kỳ.

– Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM).

– Gia công CNC.

– Thiết kế

 Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm mastercam dạng 3D :

 

Leave a Reply