Hướng dẫn phân tích mô phỏng dòng chảy nhựa với moldflow

phan tich moldflow

Không chỉ hướng dẫn phân tích dòng chạy nhựa thông thường như các khuyết tật khi phun ép, các  tác động nhiệt áp suất,..  Bên cạnh đó còn hướng dẫn cách bố trí lòng khuôn, cách thiết lập và lắp ráp một bộ khuôn theo đúng tiêu chuẩn. với đầy đủ các thành phần khuôn.

 

 

 

Leave a Reply