Hướng dẫn quy trình xử lí mặt trong maya

Thời lượng 2 giờ 33 phút, dung lượng 2Gb, trình độ nâng cao, có file thực hành

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn các cách liên quan đến tạo bóng đổ, tạo mặt để cho ra các hoa văn cũng như hình phản chiếu đúng ý.
Video này hướng dẫn kết hợp với công cụ tạo bóng đổ trong Vray, cũng như các công cụ để tạo ra các sản phẩm hữu cơ như tế bào, phân tử,..Kết hợp với những yếu tố trong Vray để dựng hình phù hợp.
Nội dung:
x2
 

30k/DVD

 
 
 

Leave a Reply