Hướng dẫn tạo một nhân vật trong game thật hoàn chỉnh maya

THời lượng 7 giờ, dung lượng 3Gb, Trình độ : Advance

Hướng dẫn tạo một nhân vật hoàn chỉnh như trong hình với đầy đủ chi tiết như một nhân vật trong game mà bạn thường thấy. Đồng thời cũng giúp xử lí bề mặt, hoạt cảnh để cho ra chất lượng mô hình tốt nhất.
Nội dung của DVD:
m2 m3
 

50k/DVD

 

Leave a Reply