Hướng dẫn texturing cơ bản cho nhân vật 3D

Thời lượng 1 giờ 3 phút, dung lượng 800Mb, file thực hành, trình độ cơ bản

Video này hướng dẫn dùng công cụ texturing để tạo ra những biểu cảm cho các nhân vật 3D.

Nội dung:

a7

40k/DVD

Leave a Reply