Hướng dẫn thiết kế chi tiết cơ bản trên CImatron E10

Thiết kế một chi tiết hoàn chỉnh thông qua đó nắm được các lệnh dựng hình 2D và 3D của phần mềm cimatron E10, rất thích hợp cho những ai mới bước đầu làm quen với phần mềm này.
Thời lượng: 3 giờ
DUng lượng: 2,5 Gb
Giá:  100.000
06-17-2013 05-36-10 PM
06-17-2013 05-41-19 PM
06-17-2013 05-42-04 PM
06-17-2013 05-42-29 PM

Leave a Reply