Hướng dẫn thiết kế chỉnh sửa chi tiết Part Modeler trên Cimatron E10

Chỉnh sửa các chi tiết để cho ra các hình dạng hình học như ý nhanh nhất, chính xác nhất.
Thời lượng:
Dung lượng
Price: 80k
MO1
MO2

Leave a Reply