Hướng dẫn thiết kế điêu khắc 3D trên phần mềm JDpaint 5.21

CHƯƠNG I: HỌC VẼ 3D JDPAINT CƠ BẢN (Môi trường Virtual Sculpt)

Làm việc với công cụ Bush

 

 CHƯƠNG II: HỌC VẼ 3D JDPAINT NÂNG CAO ( Môi trường Command & SurMill)

1. Môi trường Command:

Lên khối với các Curve 2D, 3D biên dạng

2. Môi trường Surface:

Lên khối hoàn toàn với 3D Curve

CHƯƠNG III: HỌC LẬP TRÌNH FILE GIA CÔNG CHO MÁY CNC ( Môi trường NCToolPath)

Gia công trên mặt phẳng, theo biên dạng cong.


Leave a Reply