Hướng dẫn thiết kế giao diện thích nghi cho blog từ photoshop tới wordpress

 

Adaptive Blog Theme: From Photoshop to WordPress
Adaptive Blog Theme: From Photoshop to WordPress  | 5,38 GB

 
HƯớng dẫn hoàn chỉnh các bước để tạo nên một giao diện hoàn chỉnh nhất, đẹp nhất, ban đầu bạn sẽ dùng photoshop để thiết kế sau đó chuyển các thiết kế này sang code HTML và CSS, sử dụng các công cụ hướng dẫn dành cho wordpress để tạo giao diện như ý trên wordpress
Nội dung
Bắt đầu với photoshop
Bố cụ trang chủ
Bố cụ bài post
Các code HTML
Style cơ bản
hoàn chỉnh Header
Style cho post
style cho sidebar và footer
Chi tiết cho bài post
Phát triển Breaking point
Trang, tác giả, comment
Template cho trang
Kết quả tìm kiếm, 404
Widgets tùy chỉnh
shortcode
Tùy chọn theme
Localization và Polishing

 

80k/2DVD

Leave a Reply